top of page
  • Zeng Law Group, PLLC

【捷报速递】婚姻绿卡I-130申请无补件直批!
捷报速递


婚姻绿卡I-130申请无补件直批!案件类型:婚姻绿卡申请(I-130)

I-130申请人身份:公民

案件亮点:客户和其配偶长期分隔两地,客户担心其没有与配偶一起生活会导致移民局的补件申请。我所详细了解了客户情况,收集了大量婚姻真实性证据给移民局,该申请无补件直批!


邮箱 info@zenglawgroup.com

微信 zlgnyc

电话 917-810-5388

网站 http://www.zenglawgroup.com

WhatsApp 917-810-5388

Telegram https://t.me/zlgnyc

bottom of page